کارخانه گچ
محصولات:
گچ های ساختمانی
گچ های صنعتی
گچ های میکرونیزه
گچ قالب­گیری
گچ پزشک قالب و شکسته بندی
بتونه ها
درزگیرها
 

 

کارخانه آهک                                                                                محصولات  :
سنگ آهک دانه بندی                      
 آهک کلوخه (کلسینه شده)                  
 آهک میکرونیزه                           
 آهک هیدراته
پی سی سی pcc

 

 

 

 

 

 

کارخانه قطعات پیش ساخته گچی
محصولات:
دارای وال (گچ برگ)
تایل های سقفی
دیوارهای پیش ساخته